Příjem faktur

You are here:
< Back

Příjem faktury je možné provést pouze po schválení faktury skrze odpovědnou osobu nákladového střediska. Příjem provedete přes transakci SAP VF01.

https://www.tcodesearch.com/sap-tcodes/detail?id=VF01